ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

جرایم اینترنتی

محمد
باسلام آیاصرف استفاده از نام دیگری دراینستاگرام بدون انکه قصد سواستفاده داشته باشی جرم است فقط قصد تماشای عکس داشته باشی ازروی کنجکاوی جرم است وآیافالوولایک زدن بااین اکانت جرم است باتشکرازشما