ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اعتراض به حکم دادگاه به دلیل رد ورود به عنف

elham

با سلام 

برادرم 6 ماه پیش از برادرها و خواهران همسرش به دلیل ورود به عنف و ضرب و جرح و تخریب اموال و استفاده از شوکر شکایت کرد و من و خواهرم و مادرم به عنوان شاهد در جلسه دادگاه حضور داشتیم و متهمان منکر ضرب و جرح و ورود شدند ولی حضورشان را تایید کردند. حال حکم دادگاه در ورود به عنف و استفاده از شوکر بوده و منع قرار تعقیب و قرار جلب به دادرسی صادر کرده اند.

آیا میتوان در اعتراض به حکم صادره، ورود به عنف را اثبات کرد؟  به چه طریق؟

با تشکر