ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مطالعه وجه

Ali

با سلام

اینجانب طی قراردادی با مشتری برای ایشان کابینت زدم

بعد از اتمام کار ایشان نسبت به رنگ اعتراض کردند که چرا دو رنگ است؟و بنده گفتم در قرارداد ذکر کردم به شما اطلاع دادم و قبول دارید که در صورت انتخاب چوب ایرانی احتمال دورنگ شدن کار وجود دارد و شما قبول دارید و شما امضا کردید

بعد ایشان گفتند نخیر من قرارداد نخواندم و شما درب ها را عوض کنید تا پول 6 ملیون بهتون بدم،بعد قرار 10 روز بعد گذاشتیم،اما باز ایشان زیر حرف خود زدند و 3روز بعد گفتند یا امروز بزنید یا پولی نمی دهم و الکی و با بهونه از پرداخت پول سرباز میزنند.

لطفا بفرمایید طبق قرارداد و رضایت مشتری که از ایشان دارم حق با کیست؟

لازم به ذکر است ایشان برگه دوم قرارداد را کپی گرفتند و روی بعضی مطالب چسب زدند و کپی گرفتند تا معلوم نشود و آیا این مدرک ایشان معتبر است یا قرارداد اصلی که بنده هم دارم؟چطور اثبات کنم؟

لطفا راهنمایی کامل کنید و بگوئید بعد از شکایت آیا قرارداد قبول است که ایشان قبول به دورنگ شدن کار داشته اند و قبلا گوش زد شده؟و رای به نفع چه کسی صادر میشود؟