ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

بذل مهريه

جلال

با سلام
اگر همسر زني كه فوت شده سهم الرثه خود از مهريه را بذل كند بعد از ثبت در پرونده مي تواند امضا خود و بذل را پس بگيرد
باتشكر