ضرب و شت

Shabnam

با عرض سلام وخسته نباشيد اگر در دعوا خياباني ١سوم ناخن خانمي از گوشت جدا شده باشد و سرش با سويچ ماشين خراشيدگي افتاده باشد آيل ديه به او تعلق ميگيرد