قتل

فرشته
سلام شخصی به نفردومی پول داده براقتل وشخص دوم قتلی روانجام داده واونوگردن گرفته سوالم اینه که مجازات برا شخص ی که به نفردوم پول داده چی هست وایا میتونه باقراروثیقه ازاد بشه تاحکم دادگاه بیاد؟