ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وراثت

niloofar

با سلام. مرد 60 ساله ای هستم که پدر و مادرم در قید حیات هستن.تا زمانی که در قید حیات هستم از چه راههایی میتوانم پدر و مادرم را از ارث بردن از اموال خودم محروم کنم.که در صورت فوت من فقط همسر و فرزندانم از اموالم ارث ببرند و در دست انداز پدر و مادر و خواهرها و برادرهایم نیافتد.

با کمال تشکر و سپاس
niloofar

رسیدن ارث فقط به همسر و فرزندانم در صورتی که من زودتر از والدینم فوت شوم؟و اموالم به مادر و پدر و خواهرها و برادرهایم نرسد. فقط به همسر و فرزندانم... درخواست پیشنهاد انجام راههایی رو دارم که بتوانم تا زمانی که در قید حیات هستم به این امر خودم رسیدگی کنم.که بعدا مشکلی برای فرزندانم و همسرم به وجود نیاید

با تشکر