ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

جعل اسناد دولتی

sajads

برادر من سرباز وظیفه بوده و حین خدمت وظیفه درخواست مرخصی استعلاجی کرده و پس از دریافت مرخصی  در تعداد روزهای مرخصی دستکاری کرده .
پادگان هم متوجه شده و پرونده ش رو فرستاده دادسرای نظام  دو شب هم بازداشت بوده و ازش اثر انگشت دریافت کردن اتهامش هم جعل اسناد هست سوالی که مطرح هست اینه که :
آیا بابت این اتهام محکومیت کیفری یا جریمه نقدی داره ؟ به چه میزان و چه مقدار؟
آیا براش تو سیستم پرونده ثبت میشه و سو سابقه ایجاد میشه؟
در صورت ثبت سو سابقه آیا سابقه ش از توی سیستم حذف خواهد شد ؟ بعد از گذشت چه مدت ؟
در صورت صدور حکم آیا امکان اعتراض و رسیدگی مجدد هست؟
sajads

برادر من سرباز وظیفه بوده و حین خدمت وظیفه درخواست مرخصی استعلاجی کرده و پس از دریافت مرخصی  در تعداد روزهای مرخصی دستکاری کرده .
پادگان هم متوجه شده و پرونده ش رو فرستاده دادسرای نظام  دو شب هم بازداشت بوده و ازش اثر انگشت دریافت کردن اتهامش هم جعل اسناد هست سوالی که مطرح هست اینه که :
آیا بابت این اتهام محکومیت کیفری یا جریمه نقدی داره ؟ به چه میزان و چه مقدار؟
آیا براش تو سیستم پرونده ثبت میشه و سو سابقه ایجاد میشه؟
در صورت ثبت سو سابقه آیا سابقه ش از توی سیستم حذف خواهد شد ؟ بعد از گذشت چه مدت ؟
در صورت صدور حکم آیا امکان اعتراض و رسیدگی مجدد هست؟