ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مزاحمت پیامکی در تلگرام

panahi
شخصی به دایل اشنایی قبلی و کدورت گذشته به تازگی از من به جرم مزاحمت تهدید و ارسال عکسهای مستهجن در تلگرام شکایت کرده در صورتیکه شماره من در لیست تلگرام شاکی مدت ۸ ماه است که مسدود شده در واقع منو بلاک کرده من چطور میتوانم این مورد را که بلاک لوده ام و‌نمیتوانم هیچ پیامی ارسال کنم به دادگاه ثابت کنم