ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

انحصار رواثت

علی

سلام
وقت تون بخیر
ببخشید سوال حقوقی داشتم
پدر بنده 7-8 سال قبل از پدربزرگم فوت شده اند. و پدر بزرگم املاکی در روستا داشته اند. به جز پدر بنده 3 پسر دیگر و یک دختر نیز دارند.
میدانم ک از نظر قانونی در حالت عادی ارث به پدر بنده نمیرسد چون در هنگام فوت پدربزرگم زنده نبودند.
اما ایشان در نوشته ای عادی و با امضای شهودی قبل از فوت خود علاوه بر دادن قیومیت به مادر بنده، وصیت کرده اند که  فرزندان آن مرحوم(پدر بنده) نیز مانند سایر وراث از ارث بهره مند گردند. یعتی اینکه به ما هم ارث برسد.
خواستم بپرسم آیا در اینصورت ارث به ما نیز میرسد؟ و اینکه در برگه ی انحصار وراثت که باید اسامی کسانی ک در هنگام وفات پدربزرگ ارث میبرند را قید کنیم آیا می توانیم اسم پدر را بنویسیم یا راه کار دیگری دارد؟

از راهنمایی تون متشکرم
علی

سلام
وقت تون بخیر
ببخشید سوال حقوقی داشتم
پدر بنده 7-8 سال قبل از پدربزرگم فوت شده اند. و پدر بزرگم املاکی در روستا داشته اند. به جز پدر بنده 3 پسر دیگر و یک دختر نیز دارند.
میدانم ک از نظر قانونی در حالت عادی ارث به پدر بنده نمیرسد چون در هنگام فوت پدربزرگم زنده نبودند.
اما ایشان در نوشته ای عادی و با امضای شهودی قبل از فوت خود علاوه بر دادن قیومیت به مادر بنده، وصیت کرده اند که  فرزندان آن مرحوم(پدر بنده) نیز مانند سایر وراث از ارث بهره مند گردند. یعتی اینکه به ما هم ارث برسد.
خواستم بپرسم آیا در اینصورت ارث به ما نیز میرسد؟ و اینکه در برگه ی انحصار وراثت که باید اسامی کسانی ک در هنگام وفات پدربزرگ ارث میبرند را قید کنیم آیا می توانیم اسم پدر را بنویسیم یا راه کار دیگری دارد؟

از راهنمایی تون متشکرم