ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حضانت دختر بچه بعد از ۹ سالگی

عاطفه بنی جانی
خترم متولد ۱۹ / ۵ /۸۸ هست ؛ شنیدم بعد از ۸ سال ۹ ماه قمری به انتخاب بچه لست بعد از جدایی با کدام والدین زندگی کند ؟؟