ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حضانت دختر

عاطفه بنی جانی
بزرگوار یه دختر دارم متولد ۱۹/ ۵ /۸۸ هست میخواهم از همسرم جداشوم؛ از ترس جداییه دخترم تاحالا اقدام به جدایی نکردم شنیدم دختر بعد از ۸ سال و ۹ ماه قمری خودش حق انتخاب داره ایا درست است دقیقا چند وقت دیگه دخترم حق انتخاب پیدا میکنه لطفا عاجزانه خواهشا کمکم کنید