ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تبدیل عقد موقت به دائم

تقی بابایی

بدلیل مطرح بودن پرونده نفی ولد هنوز حکم طلاق همسر اولم صادرنشده.با خانم دیگری بصورت موقت عقد کردم.چطور میتوانم عقد موقت را به دائم تبدیل کنم؟