ارتباط نامشروع

علی پوراذین
باسلام من و همکارم در شرکت از یک شوخی، به بحث های جنسی رسیدیم و یک بار در دستشویی شرکت در حد اینکه ایشون آلت من رو در دستش گرفت ارتباط داشتیم و هیچ رابطه جنسی نداشتیم. پدرش از متن تلگرام متوجه ارتباط شده و از من شکایت کرده. خواستم بدونم با توجه به تاهل بنده، حداکثر مجازات قاضی چیه؟