ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

معامله خرید خانه تحویل کلید و چک

فلکی

سلام خدمت شما
ما ملکی رو معامله کردیم به مبلغ ۲۶۶ و روز معامله ۱۰۰ پرداخت کردبم و ۱۵ روز یعد هم ۴۰ پرداخت شد. قرار بر پرداخت ۸۶ در زمان تحویل و ۴۰ زمان سند هست.
حالا فروشنده درخواست داره ما ۸۶ تومن رو یک روز قبل از تحویل خونه پرداخت کنیم که ایشون بنونن ملکی که خودشون خریدن رو تحویل گرفته و جابحا بشن
میخواستم بدونم چطور باید اینکار انجام شه که فروشنده کارش راه بیفته و ماهم خیالمون راحت باشه از تحویل گرفتن به موقع ملک؟
فلکی

سلام خدمت شما
ما ملکی رو معامله کردیم به مبلغ ۲۶۶ و روز معامله ۱۰۰ پرداخت کردبم و ۱۵ روز یعد هم ۴۰ پرداخت شد. قرار بر پرداخت ۸۶ در زمان تحویل و ۴۰ زمان سند هست.
حالا فروشنده درخواست داره ما ۸۶ تومن رو یک روز قبل از تحویل خونه پرداخت کنیم که ایشون بنونن ملکی که خودشون خریدن رو تحویل گرفته و جابحا بشن
میخواستم بدونم چطور باید اینکار انجام شه که فروشنده کارش راه بیفته و ماهم خیالمون راحت باشه از تحویل گرفتن به موقع ملک؟