ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

داشتن سفته دست طلبکار

لیلا
سلام من به یک غریبه ای سفته دادم الان ده ماه ازتاریخش میگذردسفته رانمیاوردپولش رابگیردازمن درخواست ناشایستی داردهیچ ادرسی هم ازمن نداردبااینکه تاریخ سفته گذشته وادرسی هم نداردایامیتواندکاری بکندخواهش میکنم کمکم کنید


لیلا
سلام من به یک غریبه ای سفته دادم الان سفته رانمیاوردپولش رابگیردازمن درخواست ناشایستی دارد هیچ ادرسی هم ازمن نداره وازتاریخ سفته هم ده ماه گذشته ایامیتواندکاری بکند