ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اطلاع از جرم

ازاده

سلام

3سال پیش با قید وصیقه از بازداشتگاه ازاد شدم و بعد طبق حکم دادگاه تبرئه شدم ایا نیاز هست که بروم دادگاه و ان وصیقه را از دادگاه بگیرم یا دادگاه ان سند را به صاحبش برمیگرداند
ازاده

3سال پیش با قید وصیقه از بازداشتگاه ازاد شدم و بعد طبق حکم دادگاه تبرئه شدم ایا نیاز هست که بروم دادگاه و ان وصیقه را از دادگاه بگیرم یا دادگاه ان سند را به صاحبش برمیگرداند