ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خرید مال ورثه

رضا ذوالفقاری
سلام من دو دانگ.از یک مغازه رو قراردادشو یکسال پیش نوشتم قرار شده فروشنده پس از انجام کارهای حقوقی وواستعلامها پول خود رو دریافت و سند بزند حال شاکی شده اند که مساحت ملک مشخص نشده در صورتیکه در برگه کارشناس دادگستری مشخصه به میزان 23mm..اما در داخل قرار دادنیست بعد اینهمه مدت تقاضای بطلان معامله را کرده اند ..آیا میتوانند ؟با تشکر


رضا ذوالفقاری
سلام من دو دانگ.از یک مغازه رو قراردادشو یکسال پیش نوشتم قرار شده فروشنده پس از انجام کارهای حقوقی وواستعلامها پول خود رو دریافت و سند بزند حال شاکی شده اند که مساحت ملک مشخص نشده در صورتیکه در برگه کارشناس دادگستری مشخصه به میزان 23mm..اما در داخل قرار دادنیست بعد اینهمه مدت تقاضای بطلان معامله را کرده اند ..آیا میتوانند ؟با تشکر


رضا ذوالفقاری
سلام من دو دانگ.از یک مغازه رو قراردادشو یکسال پیش نوشتم قرار شده فروشنده پس از انجام کارهای حقوقی وواستعلامها پول خود رو دریافت و سند بزند حال شاکی شده اند که مساحت ملک مشخص نشده در صورتیکه در برگه کارشناس دادگستری مشخصه به میزان 23mm..اما در داخل قرار دادنیست بعد اینهمه مدت تقاضای بطلان معامله را کرده اند ..آیا میتوانند ؟با تشکر


رضا ذوالفقاری
سلام من دو دانگ.از یک مغازه رو قراردادشو یکسال پیش نوشتم قرار شده فروشنده پس از انجام کارهای حقوقی وواستعلامها پول خود رو دریافت و سند بزند حال شاکی شده اند که مساحت ملک مشخص نشده در صورتیکه در برگه کارشناس دادگستری مشخصه به میزان 23mm..اما در داخل قرار دادنیست بعد اینهمه مدت تقاضای بطلان معامله را کرده اند ..آیا میتوانند ؟با تشکر


رضا ذوالفقاری
امروز دادگاهمه عذر میخوام.سه بار سوالمو مطرح کردم ..از استرسه تو رو خدا قبل ساعت 10امروز ی جواب به بنده بدین


رضا ذوالفقاری
امروز دادگاهمه عذر میخوام.سه بار سوالمو مطرح کردم ..از استرسه تو رو خدا قبل ساعت 10امروز ی جواب به بنده بدین