حق طلاق زن

مهدی رضوی

با سلام وخسته نباشید

آیا زمانیکه مرد در زمان ثبت ازدواج حق طلاق را به زن بدهد ومهریه نیز عند المطالبه ثبت شود در صورتیکه زن به درخواست خود طلاق بخواهد مرد باید مهریه زن را پرداخت کند؟

با تشکر از راهنمایی شما ممنون
مهدی رضوی

با سلام وخسته نباشید

آیا زمانیکه مرد در زمان ثبت ازدواج حق طلاق را به زن بدهد ومهریه نیز عند المطالبه ثبت شود در صورتیکه زن به درخواست خود طلاق بخواهد مرد باید مهریه زن را پرداخت کند؟

با تشکر از راهنمایی شما ممنون