ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مطالبه مهريه

با سلام و خسته نباشيد خانمى هستم سى و پنج ساله شوهرم با زور تفنگ و تهديد كشتن بچه و پخش كردن عكسهايى از من مرا مجبور به بخشيدن مهريه به ازاى دادن پنج سكه طلا و ده ميليون پول و ماشين كردند و در دفتر اسناد رسمى با حضور شاهد ثبت كردند در صورتى كه هيچ كدام از موارد گفته شده را به من ندادند و فقط ماشين را به نام بنده زدند حال قصد مطالبه نهريه خود دارم آيا راهى براى بازگرداندن مهريه هست         با تشكر از راهنمايى شما