سلام

ایمان علی بند علیپور
خانم وکیل من خانمم ازمن شکایت کرده حکم جلب صادر شده بعد حکم ما بین خودمون توافق کردیم برای رضایت حضور متحم در دادگاه الزامی هست یا نیازی به متهم نیست لطفا