سرپرستی فرزند معلول

زهره
باسلام کارمند (خانم )بازنشسته نیرومسلح هستم دارای فرزند معلول ۳۸ساله (بیمار ام اس)می‌خواهم سرپرستی فرزندم را بگیرم چون شوهرم بازنشسته تامیین اجتماعی است با ده روز حقوق ونمیتواند هزینه دارو فرزندم را تامین نماید اما اگر سرپرستی فرزندم بامن باشد حق اولاد و عائله بمن تعلق میگیرد درضمن شوهرم با سرپرستی من مخالفتی ندارد چطور می‌توانم سرپرستی فرزندم رابگیرم؟