ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پیدا کردن پرونده شکایت صورت گرفته

امیرفتوحی

با سلام و احترام

از من بابت چک شکایت شده. چک حقوقی است و بابت تضمین بوده است.

تمامی مستندات به آدرس قبلی من که در بانک بوده است رفته و متاسفانه من مطلع نشده ام. آنها هم مستندات را تحویل نگرفتند. ظاهراً غیابی بوده است.

از کجا میتوانم پرونده ام را پیگیری کنم و متوجه بشوم چه اقداماتی صورت گرفته است. چه اموالی را توقیف کرده است.

آدرس قبلی که کلیه مستندات به آن آدرس رفته است: تهران، خیابان آفریقا می باشد.

وکیلی گفت که وکالت میگیرم و پرونده را برایم پیدا میکند و مستندات آن را به من اطلاع میدهد.

گفتند احتمالاً منطقه 3 است. به کدامین دادسرا باید مراجعه کنم و چگونه پرونده ام را پیدا کنم؟

چگونه میتوانم اینکار را خودم انجام بدهم و نیازی به وکیل در این مرحله نداشته باشم؟ تا بعد از متوجه شدن موضوع وکیل بگیرم.

با تشکر