ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ابطال سند با داشتن هبه نامه و صلح نامه

سلام خسته نباشین.پدر بزرگ اینجانب در سال 1372 400 متر از زمین کلی 2000 متری را به پدر بنده هبه نموده اند. که پدر اینجانب با هزینه خود خانه ای را در آن بنا کرده اند.این هبه نامه دارای مهر و امضای شورای روستا می باشد. بعد از گذشت 11 سال پدر بزرگ اینجانب در سال 1383 تمامی زمین 2000 متری را به شش دختر خود در دفترخانه سند زده اند. با توجه به اینکه پدر و پدر بزرگ بنده هر دو فوت شده اند. لازم به ذکر است بعد از فوت پدرم بین من و برادرم و خواهرهای پدرم صلح نامه ای امضا شده که آنها نسبت به زمین حقی ندارند و هر گاه ما خواستار تنظیم سند بودیم با ما همکاری کنند. ولی در حال حاضر برخی از خواهرها از امضای خود برگشته اند.  آیا توان ابطال سند خواهران (با علم به اینکه این متراژ از زمین هبه بوده است و اقدام به انتقال سند کرده اند)  و انتقال به من و برادرم وجود دارد؟ در صورت شکایت باید به چه عنوان شاکی باشم؟