ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ملکی

سلام من سه سال پیش ساختمان 4 طبقه تک واحدی ساختم که طبقه 3 آن را فروختم. هنگام فروش چاه آسانسور بوده.در مبایعه نامه آسانسور قید نشده است.هنوز هم به نام نزدیم .بعد از هشت ماه از سکونت با هزینه خود آسانسور را نصب کردم و مالک طبقه سه هزینه ای به من نداد.حالا از چه طریق هزینه را بگیرم؟اداعای مشاع بودن می کند.
سلام من سه سال پیش ساختمان 4 طبقه تک واحدی ساختم که طبقه 3 آن را فروختم.هنگام فروش چاه آسانسور بوده.در مبایعه نامه آسانسور قید نشده است.هنوز هم به نام نزدم.بعد از هشت ماه از سکونت با هزینه خود آسانسور را نصب کردم و مالک طبقه سه هزینه ای به من نداد.حالا از چه طریق هزینه را بگیرم؟ادعای مشاع بودن می کند.