ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق باین

سمیه
من و شوهرم طلاق توافقی گرفتیم و من با رضایت خودم مهریه و نفقه مو بخشیدم و داخل طلاقنامه عنوان طلاق باین اومده بود، وقتی از دادگاه اومدیم بیرون شوهرم اصرار کرد به ادامه زندگی و ما همون شب نزدیکی داشتیم و حدود ۲۰ روز با هم بودیم، بعد ۲۰ شوهرم سفر رفت و حدود سه ماه است که نیامده و تا چند روز دیگر برمیگردد، میخوام بدونم که ایا ما زن و شوهر محسوب میشیم یا جرمی را مرتکب شدیم به خاطر نزدیکی بعد از طلاق. ممنون بابت وقتی که میگذارید