ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حبس خواهرتوسط برادر

مینا
باسلام دختری 25ساله هستم مجردوپدرم فوت شده برادرم 35ساله است وبه بهانه های مختلف مرادرخانه زندانی میکندوحق تحصیل وخروج ازمنزل راازمن گرفته به بهانه ی مطلع شدن ازرابطه ی من باپسری ازانجاکه من باکره نیستم هرگزطرح شکایت نکردم به دلیل ترسم اماتحمل این وضعیت برایم سخت شده میخواستم بپرسم اگربه کلانتری بروم و شکایت کنم ازبرادرم وبرادرم به قاضی بگویدکه خواهرم باپسری رابطه داشته ایاقاضی حق زندانی کردن مرادرخانه به اومیدهد??درچه صورتی برادرم حق حبس مرادرخانه دارد??ممنونم