ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مهریه

mkh

آیا بعد از طلاق توافقی زوجه میتواند ادعای مهریه کند و اجرا بگذارد؟ در صورتی که توافق بوده مهریه را بخشیده