ادعای ضرب و شتم

سید وحید
همسرم شکایت ضرب و شتم کرده ولی قطعا دروغه.نه شاهد داره نه گواهی پزشکی