ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مهریه

lpsk ,harhkd

با سلام سه دانگ آپارتمان مسکونی به نام خودم و سه دانگ آن به نام همسرم هست. ایشان خواهان انتقال سه دانگ خودم به ایشان بابت مهریه می باشد و تهدید میکند که اگر انجام ندهم یک چهارم حقوق ام را توقیف میکند.راهکار حقوقی که این واگذاری بابت مهریه می باشد، در دفترخانه رفع و رجوع میشود یا میبایست در دادگاه خانواده مطرح  شود؟ 350 سکه مهریه اش هست و 8 سال قبل تعداد 20 عدد را از طریق توقیف حقوق ام وصول نموده است.ارزش سه دانگ آپارتمان 150 میلیون هست و اگر واگذار کنم با قانون 110 سکه می توانم فورا طلاقش دهم و مابقی را تقسیط کنم؟ با تشکر و سپاس.
lpsk ,harhkd

با سلام سه دانگ آپارتمان مسکونی به نام خودم و سه دانگ آن به نام همسرم هست. ایشان خواهان انتقال سه دانگ خودم به ایشان بابت مهریه می باشد و تهدید میکند که اگر انجام ندهم یک چهارم حقوق ام را توقیف میکند.راهکار حقوقی که این واگذاری بابت مهریه می باشد، در دفترخانه رفع و رجوع میشود یا میبایست در دادگاه خانواده مطرح  شود؟ 350 سکه مهریه اش هست و 8 سال قبل تعداد 20 عدد را از طریق توقیف حقوق ام وصول نموده است.ارزش سه دانگ آپارتمان 150 میلیون هست و اگر واگذار کنم با قانون 110 سکه می توانم فورا طلاقش دهم و مابقی را تقسیط کنم؟ با تشکر و سپاس
lpsk ,harhkd

مهریه