غبن

سلام. اگر زمینی با قیمت پایین و بصورت کلاهبرداری از کسی خریداری شود بطوریکه شرط غبن فاحش محرز باشد اما پیش از اگاهی فروشنده و شکایت او از خریدار، زمین به فرد دیگری فروخته شود دادگاه میتواند حکم به فسخ معامله دوم داده و زمین را به صاحب اولش بازگرداند؟ ممنون