ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دعوای پدر و پسر

mostafa

سلام

فردی هستم 27  ساله دیروز با پدرم سر توهینی که به مادرم کرد بحث کردم که گفت گردن کلفتی می کنی و شروع کرد کتک کاری و بد دهنی و می گفت از خانه من برو بیرون

حال سه سوال دارم اول اینکه چنین حقی دارد که مرا بیرون بیندازد دوم اینکه من می توانم شکایت کنم و دیه بگیرم و سوم این که چند سال پیش من برای او کار کرده بودم و تا اکنون حقوقی به من نداده آیا می توانم احقاق حق کنم با توجه به اینکه خودم ازدواج کردم و برای جدا شدن و خانه گرفتن به آن پول نیاز دارم ؟؟؟