راهنمایی

صدرالدین
سلام شرکتی است با مسوولیت محدود که پدر من یکی از سهامداران آن شرکت بوده است و این شرکت بعد از انقلاب مصادره میشود در حال حاضر تمام اموال این شرکت به فروش رفته و فقط یک شماره ثبت از آن باقی مانده است و ستاد فرمان امام حاضر است این پوسته باقیمانده از شرکت را به نام من منتقل نماید خواستم سوال کنم در صورت انجام این کار آیا مسوولیت حقوقی در قبال بدهی ها و یا سایر مسائل مالی مربوط به گذشته آن شرکت برای من ایجاد نمی شود لطفا راهنمایی کنید با تشکر. جمهری