ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مدت زمانه رسیدگی به پرونده در دادسرا؟

حامد
پرونده اینجانب به مدته 18 ماه در شعب دادسرای اوین بایکوت شده، و کاملا تکمیل شده میباشد و به عناوین مختلف ( تکمیله مدارک سایر شاکیان ) از ارسال آن به دادگاه خودداری میشود،چکار میتوانم بکنم؟