طلاق

سعید امین ذبیحی

انجام طلاق یکطرفه  به چه شکلی هست ... مراحل آن ؟

 
سعید امین ذبیحی

حدود 16 سال  از زندگی مشترک ما میگذره . (1001 سکه  - 250مثقال طلا 18عیار - سفر حج - 1349شاخه گل گلایول -1355 شاخه گل رز -