ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکایت از قاضی شورا

فرشاد

با سلام یک ماه پیش احضاریه وقت رسیدگی از شورای حل اختلاف بابته مطالبه نفقه که از مهر ماه ۹۵ تا خرداد ۹۶..    در تاریخ و وقت مقرر حاضر شدم. و مدارکی اعم ار پرینت حساب و فاکتور خرید و تمامی مدارک محکمه پسند حدود ۳۰ صفحه ارائه دادم. اعضای شورا دونفر آقا و یک خانوم بودند. بعد ده روز رای با پست ارسال شد بصورت غیابی که من حضور نداشتم و مدارک ندادم. وقتی پیگیر و حضوری مراجعه کردم. قاضی شورا گفتن من ندیدم و همکاران دیگر اطلاع ندارن و احتمالا اشتباهی صورت گرفته . مجدد وقت رسیدگی دادن.  سر ساعت حضور داشتم مدارک و لایحه مجدد ارائه دادم و قاضی شورا کلمه غیابی داخل رای خط زدن و نوشتن حضوری. گفتند اینم رای حضوری  باز هم بدون خواندن مدارک و لایحه که قبول داشتند به حساب همسرم واریز و استعلام کردند همه چی قانونی میباشد بنده همچنان محکوم به پرداخت نفقه شدم. وقتی اعتراض کردم گفتند اشتباه روخ داده پرونده ارجاع بدید تجدید نظر. به مراجع بالاتر رئیس شورا موضوع و رای اطلاع دادم گفتند تخلفه ولی ترتیب اثر داده نشد بنوعی طرف قاضی گرفته شد.  سوال من اینه که کپی احضاریه و دو تا رای که شماره تاریخ و امضا یکی میباشد. در یکی رای غیابی و دیگری حضوری محکوم شدم از قاضی پروندم میشه شکایت کنم یا نه  ؟؟؟