ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

سهم الارث افراد پناهنده به خارج از کشور

با سلام

             برادر بزرگتر من بیش از سی سال است که به خارج از کشور پناهنده شده و فاقد شناسنامه و کارت ملی جمهوری اسلامی است. یک سالی از درگذشت پدرمان می گذرد و تا کنون اقدامی در مورد انحصار وراثت انجام نشده است.

           اگر موضوع انحصار وراثت پیگیری شود، وضعیت سهم الارث ایشان چه خواهد شد؟

            پیشاپیش از لطف شماسپاسگزارم