ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پرداخت حق بیمه

محمد

بنده مدت 27 ماه  در کتابخانه مدارس علیمه کار کردم  و در ایتدا قرار بود من را بیمه کنند که این امر انجام نشده  و فقط با تلاش اجام شده ماه آخر من را بیمه کردند که بنده از اون کتابخانه رفتم . بعد از گذشت 12 سال بنده به اداره کار مراجعه کردم و خواستار پرداخت حق بیمه مدت مذکور از طرف کار فرما شدم . اداره کار پس از بررسی رای نهای به نفع من نداد و گفت چون براساس قانون مدارس دینی از قانون کار معاف هستند .

لازم به ذکر است که بنده یک گواهی اشتغال از کتابخانه دارم . و لیست بیمه که یک ماه بیمه پرداخت شده و دو مورد ناشی از بازرسی  داره کار بوده هم دارم
محمد

بنده مدت 27 ماه  در کتابخانه مدارس علیمه کار کردم  و در ایتدا قرار بود من را بیمه کنند که این امر انجام نشده  و فقط با تلاش اجام شده ماه آخر من را بیمه کردند که بنده از اون کتابخانه رفتم . بعد از گذشت 12 سال بنده به اداره کار مراجعه کردم و خواستار پرداخت حق بیمه مدت مذکور از طرف کار فرما شدم . اداره کار پس از بررسی رای نهای به نفع من نداد و گفت چون براساس قانون مدارس دینی از قانون کار معاف هستند .

لازم به ذکر است که بنده یک گواهی اشتغال از کتابخانه دارم . و لیست بیمه که یک ماه بیمه پرداخت شده و دو مورد ناشی از بازرسی  داره کار بوده هم دارم

لطفاراهنمایی بفرمایید