ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

كلاهبرداري شركت ترك با صاحبان ايراني

شيدايي

شركت كردشكري ترك از طريق يك سايت كه راه اندازي كرده براي ما اتاق رزرو كرده ولي حين مراجعت از قلابي بودن رزرو مطلع شديم و نهايتا با برداخت ٥٧٠٠ميليون مسافراي مارا راه دادن