ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

صندوق تامین خسارت های بدنی

hami

چند روز پیش با موتور داشتم راه خودمو می رفتم که یک ماشین از پشت سر و از بغل زد بهم. راننده ماشین اومد منو با ماشین خودش برد اورژانس و اونجا بعد از بررسی فهمید که اگه با آمبولانس میبردم هزینه بیمارستانم رایگان میشد به همین خاطر منو دوباره به صحنه تصادف برگردوند و بهم گفت به آمبولانس بگو که "خودت خوردی زمین". من چون گواهینامه نداشتم و تجربه تصادف نداشتم و از این موضوعات سر در نمی آوردم به اورژانس "گفتم خودم زمین خوردم" چون فکر میکردم کسیکه گواهینامه نداشته باشه در هر حال مقصره... خلاصه که اون راننده نامرد از بی تجربگی و عدم دانستن من سوء استفاده کرد و الان فهمیدم چه کلاهی سرم گذاشته و هیچ ردی ازش ندارم که خسارتمو ازش بگیرم. چند روز پیش رفتم شکایت کردم و همه موضوع رو همینطور که اینجا نوشتم اونجا هم نوشتم ولی نمیدونم به جایی میرسم یا نه؟ مامور کلانتری گفت خودت اشتباه کردی بهمین خاطر به هیچ جایی نمیرسی و تلاشت بیهوده ست. استخون ترقوه ام از سه جا شکسته. یکنفر گفت میتونی از صندوق خسارت های بدنی تامین بشی. آیا این صندوق شامل حال من هم میشه؟ "منی که بخاطر ندانستن و ترسیدن، به دروغ گفتم خودم خوردم زمین"؟

خیلی ممنون میشم اگه جوابمو بدید. دستتون درد نکنه