ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مطالبه مهریه دستنوشت بعد از ابرا مهریه واقعی

سجاد
با سلام خانم من مهریه خودش را ابرا کرده محضری بعد چند سال با دخالت خانواده برا ادامه زندگی دست نوشتی تحت عنوان مهریه و طلاها(چهار دانگ خانه) بشرط زندگی دادمش حالا دوباره رفته قهر میتونه اقدامی بکنه برا گرفتن ان