ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

جرم2/5گرم شیشه وپایپ

محمد
سلام.بنده 46سالمه.وای چگونه سو سابقه ای ندارم.حدود20روزپیش در شهرستان رودبار درلیست بازرسی حدود2/5گرم شیشه ازمن کشف شد.وباقرار45میلیون آزاد شدم.میخواستم .شرایط خودم روبرو بدونم.آرام بشه حبس نرفت. قبلا از همکاری وراهنمایتون کامل تشکر رودارم