ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تهاتر دیه

saman

با یه پسر و پدر دعوا کردم پدرش ازمن شکایت کرده و ۳/۵ درصد دیه بریدند من از پسرش شکایت کردم و ۵/۵ درصد دیه بریدند آیا میشه دیه رو از اون کم کرد و مابه التفاوتش رو گرفت و تهاتر کرد؟ یا هر کی باید جدا پرداخت کنه؟ در حکم هم درج شده که یک دعوا بوده ممنون