اتهام قاچاق انسان

با سلام،

​یکی از بستگان من به اتهام قاچاق انسان در استانبول بازداشت شده است، چگونه می توانم یک وکیل خوب برای دفاع از ایشان پیدا کنم و قرارداد ببندم.