بازنشستگی پیش از موعد در شرکت دولتی

سید محمدرضا صالحی
با سلام و احترام. بیش از ۲۸ سال سابقه کار در شرکت نفت را دارم بدلیل مشکل قلبی و درد در قفسه سینه که کواهی پزشک شرکت را دارم درخواست پازنشستگی پیش از موعد دادم که در شرکت نفت پذیرفته نشد. بعد از استفاده از مرخصی استحقاقی سر کار حاضر نشدم و نتیحه این امر اخراج از شرکت است. آیا بابت سوابق کاری و مشکل جسمی ممکنه در دیوان عدالت اداری اقامع دعوی کنم و بازنشسته شوم؟ با تشکر