شکایت از موسسه سروک بابت انجام پایان نامه

طلبکار از سروک
چطور میتوانیم از این موسسه کلاهبردار شکایت کنیم؟! ما حدود ۲ میلیون برای این موسسه پول پرداخت کردیم ولی این موسسه هیچ پروژه ای به ما تحویل نداره،چطور میشه ازین موسسه کلاهبردار شکایت کرد؟!