ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

باغ

<p>با سلام پدر بزرگ بنده باغی داشته که به پدر من و برادرش رسیده . عمو من میره تو ارتش و باغ رو رها می کنه پدر من هم الان 60ساله که تو باغ کار میکنه و خیلی درختان رو هم خودش کاشته الان پسر عموم اومده و ادعای باغ می کنه می خوام بدونم از لحاظ قانونی چیزی شامل ما میشه مثل غارث مالکی یا خیر</p>

 
<p>با سلام پدر بزرگ بنده باغی داشته که به پدر من و برادرش رسیده . عمو من میره تو ارتش و باغ رو رها می کنه پدر من هم الان 60ساله که تو باغ کار میکنه و خیلی درختان رو هم خودش کاشته الان پسر عموم اومده و ادعای باغ می کنه می خوام بدونم از لحاظ قانونی چیزی شامل ما میشه مثل غارث مالکی یا خیر</p>